//////

WYCIERACZKI PNEUMATYCZNE

Wycieraczki pneumatyczne i mechaniczne mogą działać tylko podczas pracy silnika, przy czym częstość wychyleń pióra zależy od prędkości obrotowej wału korbowego, a nie­kiedy ponadto od obciążenia silnika. Częstość wychyleń pióra wycieraczki podciśnieniowej jest odwrotnie proporcjo­nalna do uchylenia przepustnicy w gaźniku. Podczas otwierania przepustnicy podciśnienie w rurze ssącej maleje, a więc i zmniejsza się częstość wychyleń pióra. Działanie wycieraczki elektrycznej nie zależy od warunków pracy silnika. Wycieraczka elektryczna może być umieszczona w dowolnym miejscu, natomiast wycieraczkę mechaniczną zwykle osadza się u dołu szyby, ze względu na łatwość do­prowadzenia wałka napędowego.

SAMOCHODY OSOBOWE

Samochody osobowe wyposaża się zwy­kle w bardzo ekonomiczne instalacje z pompami okresowego działania, które włączane są samo­czynnie po określonym przebiegu pojazdu.System DETEWE (licencja VOGEL). Działanie instalacji centralnego smarowania jest samoczyn­nie sterowane przez układ elektryczny . Impulsy wysyłane przez licznik kilometrów (np. jeden impuls co każde 100 km przebiegu samocho­du) powodują uruchomienie przekaźnika, który włącza pompę oleju. Po wytworzeniu przez pompę określone­go ciśnienia, co następuje po upływie 5.. .15 sek po ode­braniu impulsu, instalacja centralnego smarowania zostaje automatycznie wyłączona. Układ przewodów i rozdzie­laczy jest taki sam jak w instalacji z pompą o napędzie pedałem.

 

TŁUMIKI SZMERÓW

Tłumikł szmerów ssania stosuje się obecnie w osprzęcie zarówno silników samochodowych, jak i moto­cyklowych. Konstrukcja tłumika szmeru ssania jest oparta na zasadzie rezonatora akustycznego, przy czym jako rezonator szeregowy wykorzystuje się zwykle korpus filtru powietrza .Ze względu na słabą intensywność źródła dźwięku zwykle, wystarcza pojedynczy rezonator szeregowy, możliwie zbli­żony kształtem do kuli. Dźwięki szczątkowe, wzmacniane: wskutek rezonansu w rurze ssącej, są tłumione przez aku­styczny filtr bocznikowy (rura z otworami). .Wydzielone tłumiki szmerów ssania  wychodzą ostatnio z użycia.

FILTRY

Najczęściej odpowiednio rozmieszczone czujniki tempera­tury i wilgotności automatycznie wpływają na sposób chwilowego działania poszczególnych układów.Filtry. Urząpzenie klimatyzacyjne wyposaża się w filtry, .często siatkowe, zwilżane olejem, które wychwytują za­nieczyszczenia z przepływającego przez nie powietrza.Do usuwania niemiłych zapachów stosowane są wkłady filtrujące z węgla aktywowanego, a niekiedy tzw. ozom- zatory, w których pomiędzy dwoma przewodzącymi prąd powierzchniami zachodzą wyładowania elektryczne, w wy­niku czego.powstaje ozon eliminujący niepożądane zapachy w przepływającym strumieniu powietrza.Klimatyzacja niepełna. W wielu samochodach stosowane są urządzenia do kształtowania niektórych tylko parametrów powietrza, czyli do tzw. niepełnej klimatyzacji (np. chło­dzenie oraz ogrzewani.

ŻARÓWKI SAMOCHODOWE

Żarówki samochodowe podlegają tzw. getero- waniu, tzn. wewnątrz bańki umieszczane są substancje (wę­giel, fosfor, bar 1 in.) pochłaniające pozostały wodór i pary wodne. Stosowanie geterowania podnosi trwałość żarówek.Włókna żarówek na napięcie wysokie są cieńsze i dłuższe niż włókna żarówek na napięcie niskie — a więc mniej trwałe i kosztowniejsze. Im dłuższe jest włókno, tym mniej ko­rzystne są jego właściwości świetlne, z uwagi na mniejsze skupienie źródła światła (czyli większe jego rozproszenie). Natomiast żarówki na niskie napięcia cechują dość duże straty cieplne i zwiększone wymagania pod względem sku­teczności chłodze­nia.Niemal z reguły włó­kno żarówki jest to cienki drut wolfra­mowy (temperatura topnienia 3380 °C), ukształtowany w od­powiedni sposób.samochodowej zawiera się …0,242 mm.

 

Samochód

Cieżko odmówić wynalazkowi jakim jest samochód komfortu podróżowania w nim,
czy też swobody tej podróży. Pierwszy żaglowóz powstał w roku 1600. Mimo
nieudanych pierwszych prób, następne cieszyły się sukcesem. Pierwszy pojazd
parowy powstał natomiast w roku 1769. W 1829 roku z kolei powstała „Rakieta”,
błędnie uważana za pierwszy parowóz na świecie. Została skonstruowana przez
rodzinę Stephensonów. Była bardziej nowoczesna i udoskonalona względem
poprzednich maszyn, jednak dopiero powstanie silnika spalinowego nadało nowy bieg
dziedzinie nauki jaką jest motoryzacja. Siegrfried Marcus uważany jest za twórcę
prototypów pierwszych samochodów, opartych o technologię, której mniej lub
bardziej unowocześnioną używamy do dziś. Ogromny wkład w rozwój motoryzacji
miał Henry Ford, który założył fabrykę w Detroit. Jego samochody produkowane
były masowo, ich ceny były przystępne, co zwiększyło liczbę samochodów na
drogach. Dzisiejsze samochody osiągają zawrotne prędkości w porównaniu ze swymi
starszymi braćmi sprzed ponad wieku. Duży nacisk kładzie się też na
ekologiczność aut, czy też zastosowanie alternatywnych paliw.

Transport morski

Największą część międzynarodowych obrotów towarowych obsługuje transport
morski. Szacuje się nawet że pod względem masy ładunkowej tym środkiem
transportu przemieszczanych jest aż 70 % całości światowej wymiany towarowej.
znaczenie i udział żeglugi morskiej w przewozach międzynarodowych uzależniony
jest od pewnych okoliczności, a mianowicie chodzi tutaj przede wszystkim od
położenia geograficznego, od rodzaju przewożonych ładunków, jak również i od
kierunków wymiany towarowej danego państwa, i od stopnia rozwoju konkurencyjnych
gałęzi transportu. Transport morski, żegluga morska dzieli się na dwa rodzaje, a
mianowicie na: żeglugę regularną inaczej zwaną też liniową, i na żeglugę
nieregularną, trampową. Korzystanie z tego rodzaju transportu jest najbardziej
korzystny w sytuacji dalekich przewozów, tak więc zaletami tego rodzaju transportu
jest nieograniczona struktura ładunkowa przewozów, łatwy dostęp do głównych
światowych centrów gospodarczych, i nieograniczony praktycznie zasięg pływania
statków.

Transport samochodowy

Transport samochodowy to najpopularniejszy środek przemieszczania się w
dzisiejszym świecie. Jest to jedna z gałęzi transportu, w którym zarówno
ładunki jak i ludzie przemieszczają się po drogach lądowych. Przemieszczanie
się po drogach lądowych możliwe jest za pomocą kołowych środków transportów,
takich jak: samochód, autobus, i inne. Usługi transportowe jakie wykorzystywane
są przez tą właśnie gałąź transportu świadczone są oczywiście przez
przewoźników drogowych. Ten rodzaj środku transportu ma wiele zalet, a do ich
najważniejszych zalicza się między innymi: możliwość dostania się wszędzie
tam, gdzie nie ma dostępu kolej, statek, szybsze oraz łatwiejsze życie. Również
do zalet zaliczyć można coraz tańsze ceny za samochód, jak również i
łatwość w ich dostępie, w porównaniu z samolotami. Jednak ten środek
transportu posiada również i swoje wady, a mianowicie chodzi tutaj o to, że
bardzo często uzależniony jest on od pogody, w bardzo dużej mierze przyczynia
się do zanieczyszczenia środowiska, jak również w tym rodzaju transportu jest
bardzo duży współczynnik wypadków.

Transport drogowy

W dzisiejszym świecie prawie każdy człowiek posiada samochód, gdyż nie
wyobraża sobie funkcjonowania bez niego. Jest to cały czas najpopularniejszy
środek transportu, i mimo tego, że z roku na rok paliwo coraz bardziej drożeje,
to ludzi to nie zniechęca. Transport samochodowy zwany jest również drogowym,
gdyż przede wszystkim polega na przemieszczaniu się ludzi oraz i ładunków w
przestrzeni po drogach lądowych to wszystko za pomocą kołowych środków
transportowych, jakimi są oczywiście nasze samochody. Transport samochodowy
uważany jest za jeden z najważniejszych wśród gałęzi transportowych.
Podstawowy podział środków transportu samochodowego obejmuje pojazdy przeznaczone
do przewożenia ludzi jak i pojazdy, które przeznaczone są do przewożenia
ładunków. Środki transportowe przeznaczone dla ludzi można podzielić zarówno
na indywidualne, czyli samochód, jak również i zbiorowe, czyli autobus. Każdy z
tych rodzajów środków transportu samochodowego dla ludzi cieszy się wielka
popularnością.

Kosmetyki samochodowe

Posiadanie samochodu w dzisiejszym świecie jest dla wielu osób przede wszystkim
koniecznością, dlatego też zależy nam na tym by nas samochód jak najdłużej
nam służył jak również by wyglądał cały czas dobrze. W takiej sytuacji
najlepszym rozwiązaniem będzie zakupienie kosmetyków samochodowych, które będą
chronić nasz lakier. Zazwyczaj jest tak, że początkujący kierowca zadaje sobie
pytanie jakie akcesoria są mu niezbędne w jego samochodzie. Jeśli jesteś
właśnie taką osoba, która zadaje sobie takie pytanie, to warto jest wiedzieć,
że przede wszystkim powinieneś posiadać auto kosmetyki. Poza tym, że powinieneś
posiadać kosmetyki do samochodu, to również w bagażniku powinien znajdować się
podnośnik, zestaw kluczy oraz zapasowe żarówki. Kosmetyki są przede wszystkim
przydatne po to by zapewnić komfort dla kierujących pojazdem. Do kosmetyków
samochodowych, które są niezbędne zalicza się: płyn do spryskiwacza, środek do
oczyszczania szyb. Kiedy mamy na myśli akcesoria do samochodu to musimy pamiętać
również o oleju, i zapasie paliwa.

ZWYKŁE URZĄDZENIE

Zwykle urządzenie tłoczące wykonane jest w postaci tłoko­wej pompy oleju, zasilanej okresowo sprężonym powietrzem. System LINCOLN MULTI-LUBER. pompa oleju jest Uru­chamiana przez siłownik pneumatyczny, zasilany sprężo­nym powietrzem podczas uruchamiania hamulców. Dzięki zastosowaniu specjalnego regulatora częstotliwości, zależnie od warunków użytkowania pojazdu instalacja centralnego smarowania jest włączana tylko co każde czwarte lub szóste naciśnięcie na pedał hamulca. Zwykle pompę wbudowuje się pod zbiornikiem oleju, przez co olej napływa do pompy pod własnym ciężarem. Wycieraczka służy do wycierania z zewnątrz przedniej szyby ze zwilżającej ją wody, płatków śniegu itp. Posługiwanie się wycieraczką jest konieczne w czasie deszczu lub śniegu. Od wycieraczki wymaga się dokładnego usuwania wody lub śniegu z części szyby przedniej, w sposób umożliwiający kierowcy ob­serwowanie przestrzeni przed pojazdem.

U DOŁU KOMORY

U dołu komory wbudowany jest kulkowy zawór dopły­wowy, a u góry kulkowy zawór odpływowy. Zawory pozwalają na przepływanie oleju tylko w jednym kierun­ku (od zbiornika do pun­któw smarowania). Zbiornik tłoczący jest wbudowany w rurze wydechowej.Po uruchomieniu silnika ścian­ki zbiornika ogrzewają się znacznie szybciej niż olej w nim zawarty. Wskutek tego  zwiększa się objętość zbiornika i przez zawór dolny zostaje zassana pewna ilość oleju. Natomiast podczas stygnięcia ścianek zbiornika maleje jego pojemność i pewna ilość oleju zostaje wytłoczona do punktów smarowania. Układ z siłownikiem pneumatycznym. Do uruchamiania instalacji centralnego • smarowania wykorzystuje się sprę­żone powietrze, np. z układu hamulcowego samochodu.

KOMORA ROBOCZA SIŁOWNIKA

Komora robocza siło­wnika jest połączona przewodem z rurą ssącą silnika. Odkształcanie się przepony powoduje przesuwanie się nur­nika, pod którym wbu­dowany jest zawór ssą­cy, umożliwiający do­pływ oleju ze zbiornika. Wskutek wywarcia gwałtownego nacisku na pedał przyspieszenia nurnik przesuwa się ku górze, a przez zawór ssący do cylindra napływa olej. Po zwolnieniu pedału przyspieszenia nurnik opada w dół i wypycha olej przez zawór tłoczący do przewodów prowadzących do punktów smarowania.Układ z pompą cieplną. Do uruchamiania pompy instalacji centralnego smarowania wykorzystuje się zjawisko roz­szerzalności materiałów wskutek nagrzewania.System GIRLING BIJUR . Zbiornik oleju połączony jest przewodem z pompą cieplną w postaci komory tłoczącej, która jest wykonana z cienkiej blachy.

 

UKŁAD ELEKTRYCZNY

Układ elektryczny nie tylko steruje działanie instalacji, lecz jednocześnie kontroluje prawidłowość jej pracy. Po włączeniu zapłonu, jeszcze przed rozruchem silnika, zapala się lampka kontrolna centralnego smarowania, wbudowana w desce rozdzielczej, sygnalizując gotowość instalacji do pracy. Po uruchomieniu silnika lampka kontrolna gaśnie (podobnie jak lampka kontrolna ładowania). Zapala się ona następnie wskutek każdora­zowego uruchomienia instalacji centralnego smarowania i jarzy się podczas całego przebiegu sma­rowania (5… 15 sek). Jeżeli lamp­ka kontrolna nie gaśnie po upły- wie tego czasu, wskazuje to na brak oleju w zbiorniku.Układ z siłownikiem pod­ciśnieniowym. Do uru­chamiania pompy oleju w instalacji centralne­go smarowania moż­na wykorzystać zmiany podciśnienia w rurze ssącej pracującego sil­nika.