KAŻDY PUNKT SMAROWANIA

Ponieważ każdy punkt smarowania otrzymuje dawkę co 5..7 km przebiegu samochodu, wielkość dawki nie prze­wyższa zwykle 0,1 cm8, przy czym można ją zmniejszać do 0,05 cm3. Omawiana instalacja jest dość ekonomiczna, ponieważ na zasilanie 72 punktów smarowania w podwoziu (tj. dużego samochodu), w razie smarowania każdego punktu dawkami 0,075 cm8 oleju co 7 km, 1 litr oleju wystarcza na 1300 km przebiegu pojazdu.Skompletowanie instalacji MULTIPOINT wymaga użycia znacznej liczby długich rurek. Na przykład w samochodzie THORNYCROFT, o 59 punktach smarowania podwozia, łączna długość zainstalowanych rurek wynosi około 300 m.Samoczynne układy centralnego smarowania z na­pędzanymi mechanicznie pompami o działaniu cią­głym ze względu na dosyć znaczne zużycie oleju nadają się głównie do zastosowania w dużych po­jazdach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Portal powstał dla wszystkich miłośników motoryzacji pod każdą z postaci. Zamierzam dzielić się tutaj moja wiedza i doświadczeniami o samochodach. Zapraszam do czytania i komentowania.